user_mobilelogo

nootjes

Het is dan toch zover gekomen, we moesten de Vocatie zomerweek 2020 afzeggen. Dit kwam niet onverwachts, want de berichten over koren, zingen, muziek maken waren al niet bemoedigend.

De zomerweek van Vocatie met hetzelfde programmaPassie voor Opera, wordt doorgeschoven naar 2021 en loopt dan van 2 t/m 7 augustus. U kunt het alvast noteren.

Op zaterdag 6 maart 2021 hopen we weer een Vocatiedag te kunnen organiseren in de Dorpskerk. Nadere informatie hopen we begin 2021 te kunnen geven.

We houden u op de hoogte en hopen u weer te zien in andere tijden.

Stichting Vocatie Castricum